Katedra za primijenjenu matematiku

Kontakt informacije

Adresa
Katedra za primijenjenu matematiku
Zavod za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju
Tehnički fakultet
Katedra za primijenjenu matematiku provodi nastavu matematike na svim studijima Tehničkog fakulteta. Članovi katedre glavninu svog znanstvenog rada usmjerili su u područje diferencijalnih jednadžbi i njihovog numeričkog rješavanja te područje diferencijalne geometrije, a sudjeluju i u znanstvenim projektima iz područja tehničkih znanosti. Osim gore navedenih područja članovi katedre dodatno se bave i metodama optimizacije, operacijskim istraživanjima kao i statističkim metodama u inženjerstvu.