Sveučilišni diplomski studij strojarstva

Kolegiji se nalaze na sustavu Mudri: 

Projektiranje tehnoloških procesa (2+2/III - smjer TII),  

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Mladen Perinić, dipl. ing.

Projektiranje tehnoloških procesa, izborni projekt (0+2/III, smjer TII)

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Mladen Perinić, dipl. ing.

CAD/CAPP/CAM, izborni (2+1/IV)

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Mladen Perinić, dipl. ing.

Računalna simulacija proizvodnih procesa, (2+1/IV)

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Mladen Perinić, dipl. ing.