Poslijediplomski doktorski studij

Metode simulacije u proizvodnji

Nositelji kolegija: izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković, dipl. ing.

                                prof. dr. sc. Miran Brezočnik, dipl. ing.

 

Deformabilnost i suvremeno oblikovanje deformiranjem

Nositelji kolegija: izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković, dipl. ing.

                                 izv. prof. dr. sc. Tomaž Pepelnjak, dipl. ing.