Nastavno osoblje

izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković, dipl. ing.

Asistentica Graciela Šterpin, mag. ing. mech.

 

Vanjski suradnici:

prof. dr. sc. Miran Brezočnik, dipl. ing. (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru)

izv. prof. dr. sc. Tomaž Pepelnjak, dipl. ing. (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani)