Diplomski sveučilišni studij strojarstva

CNC/NC obradni strojevi (2+1/IV, 5 ECTS)  https://mudri.uniri.hr/course/view.php?id=2453

Nositelj kolegija: izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković, dipl. ing.

 

Fleksibilni i inteligentni sustavi (2+1/II, 5 ECTS)

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Tonči Mikac, dipl. ing.

 

Industrijska robotika (2+2/III, 5 ECTS)

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Zlatan Car, dipl. ing.

 

Industrijska robotika-izborni projekt (0+2/III, 5 ECTS)

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Zlatan Car, dipl. ing.