Stručni studij strojarstva

Tehnologija obrade I (2+1/II, 4 ECTS)
prof. dr. sc. Božo Smoljan, dipl. ing.

prof. dr. sc. Loreta Pomenić, dipl. ing.

Tehnologija obrade II (3+1/III, 6 ECTS)
prof. dr. sc. Goran Cukor, dipl. ing. 

izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković, dipl. ing.