Viši asistent dr. sc. Sandro Doboviček, dipl. ing.