Kolegiji

Kolegiji


Preddiplomski studij brodogradnje

Uvod u plovne objekte (3. semestar)
Nositelji kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel/ doc. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing. 

Osnove gradnje broda (4. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing.

Oprema broda (5. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc.Nikša Fafandjel, dipl.ing.

Tehnologija brodogradnje (5. semestar)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing.

Tehnološki procesi brodogradnje (slobodni kolegij) 
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing./ doc dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing./ doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing.
 

Sveučilišni diplomski studij brodogradnje

Metodologija gradnje plovnih objekata (1. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing.

Tehnološki proces gradnje broda (1. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc.Nikša Fafandjel, dipl.ing.

Opremanje i remont broda (2. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc.Nikša Fafandjel, dipl.ing.

Brodogradilišta (3. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing. / doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing.

Upravljanje projektima u brodogradnji (4. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing./ doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing.

Organizacija i poslovanje brodogradilišta (4. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing./ doc dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing./doc. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing.

Ugovaranje plovnih objekata (4. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing./doc. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing.

Oprema malih plovnih objekata (4. semestar)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl.ing.


Stručni studij brodogradnje

Plovni objekti (2. semestar)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Marko Hadjina, dipl.ing.

Tehnologija brodogradnje I (4. semestar)
red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing.

Tehnologija brodogradnje II (5. semestar)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing.

Tehnološki procesi gradnje i remonta broda (5. semestar)
Nositelj kolegija: V. pred. Rajko Rubeša, dipl. ing.

Oprema broda (5. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl. ing.


Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva

Tehnološki procesi brodogranje (slobodni kolegij)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing./ doc dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing./doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing.

 

Sveučilišni diplomski studij strojarstva

Osnove gradnje broda (izborni kolegij)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing.

Opremanje i remont broda (slobodni kolegij)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing.


Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike

Tehnološki procesi brodogranje (slobodni kolegij)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing./ doc dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing./doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing.


Sveučilišni preddiplomski studij računarstva

Uvod u plovne objekte (3. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing./doc. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing.

Tehnološki procesi brodogranje (4. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing./ doc dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing./doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing.
 

Poslijediplomski doktorski studij

Modul 4: Projektiranje i gradnja plovnih objekata

Integralna tehnologija gradnje broda
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing./doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing.

Izabrana poglavlja iz metodologije gradnje plovnih objekata
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing./ doc. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing.