Nastava

KOLEGIJI

Predmeti sveučilišnog preddiplomskog studija brodogradnje:

Uvod u plovne objekte (3. semestar)
Nositelji kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing/ doc. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing. 

Osnove gradnje broda (4. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing., asistent: V. asist. doc. dr. sc. Damir Kolić

Oprema broda (5. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc.Nikša Fafandjel, dipl.ing./ doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing.

Tehnologija brodogradnje (5. semestar)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing.

Tehnološki procesi brodogradnje (slobodni kolegij) 
Nositelj kolegija: doc dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing.
 

Predmeti sveučilišnog diplomskog studija brodogradnje:

Metodologija gradnje plovnih objekata (1. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing., asistent: V. asist. doc. dr. sc. Damir Kolić

Tehnološki proces gradnje broda (1. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc.Nikša Fafandjel, dipl.ing., asistent: V. asist. doc. dr. sc. Damir Kolić

Opremanje i remont broda (2. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc.Nikša Fafandjel, dipl.ing.doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing.

Brodogradilišta (3. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing. / doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing.

Upravljanje projektima u brodogradnji (4. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing., asistent: V. asist. doc. dr. sc. Damir Kolić

Organizacija i poslovanje brodogradilišta (4. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing./ doc dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing.

Ugovaranje plovnih objekata (4. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing./doc. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing.

Oprema malih plovnih objekata (4. semestar)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl.ing.


Predmeti stručnog studija brodogradnje:

Plovni objekti (2. semestar)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Marko Hadjina, dipl.ing.

Tehnologija brodogradnje I (4. semestar)
red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing., asistent: V. asist. doc. dr. sc. Damir Kolić

Tehnologija brodogradnje II (5. semestar)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing.

Tehnološki procesi gradnje i remonta broda (5. semestar)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl.ing.

Oprema broda (5. semestar)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl.ing.


Predmeti sveučilišnog preddiplomskog studija strojarstva:

Tehnološki procesi brodogranje (slobodni kolegij)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing.

 

Predmeti sveučilišnog diplomskog studija strojarstva:

Osnove gradnje broda (izborni kolegij)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing.

Opremanje i remont broda (slobodni kolegij)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl.ing.


Predmeti sveučilišnog preddiplomskog studija elektrotehnike:

Tehnološki procesi brodogranje (slobodni kolegij)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing./ doc dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing./doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing.


Predmeti sveučilišnog preddiplomskog studija računarstva:

Uvod u plovne objekte (3. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing./doc. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing.

Tehnološki procesi brodogranje (4. semestar)
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing./ doc dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing./doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing.
 

Predmeti poslijediplomskog doktorskog studija

Modul 4: Projektiranje i gradnja plovnih objekata :

Integralna tehnologija gradnje broda
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing./doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing.

Izabrana poglavlja iz metodologije gradnje plovnih objekata
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl.ing./ doc. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing.