Članovi katedre

Voditelj: Prof. dr. sc. Albert Zamarin, dipl. ing.

Vanjski suradnici:

Asist. dr. sc. Alan Klanac, dipl. ing.
Asist. Ranka Vukasović Botica, mag. ing. brodogradnje
Asist. Siniša Lučin, mag. ing. brodogradnj