riteh-fasada.jpg

ZADUŽENJA

Povjerenstvo za nastavu

 •  prof. dr. sc. Anica Trp – predsjednica
 •  prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic - predstojnica ZMFSJK
 •  prof. dr. sc. Roko Dejhalla - predstojnik ZBIMT
 •  prof. dr. sc. Neven Lovrin - predstojnik ZKS
 •  prof. dr. sc. Tonči Mikac - predstojnik ZIIM
 •  prof. dr. sc. Branimir Pavković - predstojnik ZTE
 •  prof. dr. sc. Roberto Žigulić- predstojnik ZTM
 •  prof. dr. sc. Saša Vlahinić - predstojnik ZAE
 •  izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac - predstojnica ZR
 •  izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević - predstojnik ZMFRI
 •  izv.prof. dr. sc. Dubravko Franković - predstojnik ZEE
 •  doc. dr. sc. Dario Iljkić - predstojnik ZM
 •  doc. dr. sc. Vladimir Glažar - voditelj sveučilišnih studija strojarstva
 •  doc. dr. sc. Dunja Legović - voditeljica sveučilišnih i stručnog preddiplomskog studija brodogradnje
 •  doc. dr. sc. Vedran Kirinčić - voditelj sveučilišnih studija elektrotehnike
 •  doc. dr. sc. Mladen Tomić - voditelj sveučilišnih studija računarstva
 •  doc. dr. sc. Marino Brčić - voditelj stručnog preddiplomskog studija strojarstva
 •  mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred. - voditeljica stručnog preddiplomskog studija elektrotehnike 
 •  Žarko Burić - voditelj Službe studentske evidencije
 •  student Marko Mesarić

Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost

 • prof. dr. sc. Marko Čanađija – predsjednik
 • akademik Elso Kuljanić
 • prof. dr. sc. Senka Maćešić
 • prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić
 • izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
 • izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
 • izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
 • izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina
 • izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac
 • doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

 • prof. dr. sc. Zlatan Car – predsjednik
 • prof. emeritus dr. sc. Ivan Katavić
 • prof. dr. sc. Sanjin Braut
 • prof. dr. sc. Viktor Sučić
 • izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
 • izv. prof. dr. sc. Vera Gradišnik
 • izv. prof. dr. sc. Miroslav Joler
 • izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković
 • izv. prof. dr. sc. Tomaž Pepelnjak, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
 • doc. dr. sc. Jan Kudláček, Czech Technical University in Prague
 • studentica Ivana Gašpert

 

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost i knjižnicu

 • prof. dr. sc. Kristian Lenić– predsjednik
 • prof. dr. sc. Milan Ikonić 
 • prof. dr. sc. Ivo Ipšić
 • prof. dr. sc. Saša Zelenika
 • izv. prof. dr. sc. Robert Basan
 • doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski
 • doc. dr. sc. Igor Pešić
 • doc. dr. sc. Sanjin Troha
 • Marta Lončarević, prof., dipl. knjižničarka
 • student Grigor Dumbović

Povjerenstvo za informatičku djelatnost

 • izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar– predsjednik
 • prof. dr. sc. Mladen Perinić
 • izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić  
 • doc. dr. sc. Dražen Brščić
 • doc. dr. sc. Ozren Bukovac 
 • doc. dr. sc. Loredana Simčić
 • Domagoj Crljenko, dipl. ing.
 • student Franko Hržić

Povjerenstvo za diplomske ispite diplomskog sveučilišnog studija

      strojarstva

 • prof. dr. sc. Kristian Lenić – predsjednik
 • prof. dr. sc. Roberto Žigulić – zamjenik
 • doc. dr. sc. Ozren Bukovac – djelovođa

      brodogradnje

 •  prof. dr. sc. Albert Zamarin – predsjednik
 •  prof. dr. sc. Nikša Fafandjel – zamjenik
 •  doc. dr. sc. Anton Turk – djelovođa

 

      elektrotehnike

 •  prof. dr. sc. Viktor Sučić – predsjednik
 •  prof. dr. sc. Livio Šušnjić – zamjenik
 •  poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević – djelovotkinja

      računarstva

 •  izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac – predsjednik
 •  prof. dr. sc. Ivo Ipšić – zamjenik
 •  asist. dr. sc. Goran Mauša – djelovođa

 

Povjerenstvo za završne ispite:

 • preddiplomskog sveučilišnog studija

     strojarstva

 •  prof. dr. sc. Kristian Lenić – predsjednik
 •  prof. dr. sc. Roberto Žigulić – zamjenik
 •  doc. dr. sc. Ozren Bukovac – djelovođa

     brodogradnje

 •  prof. dr. sc. Albert Zamarin – predsjednik
 •  prof. dr. sc. Nikša Fafandjel – zamjenik
 •  doc. dr. sc. Anton Turk – djelovođa

    elektrotehnike

 •  prof. dr. sc. Viktor Sučić – predsjednik
 •  prof. dr. sc. Livio Šušnjić – zamjenik
 •  poslijedoktorandica dr. sc. Andrea Andrijašević – djelovotkinja

    računarstva

 •  izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac – predsjednik
 •  prof. dr. sc. Ivo Ipšić – zamjenik
 •  asist. dr. sc. Goran Mauša – djelovođa

 

 • stručnog studija

 

       strojarstva:

 • prof. dr. sc. Goran Cukor – predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković – zamjenik
 • doc. dr. sc. Tomislav Senčić – djelovođa

       brodogradnje:

 • prof. dr. sc. Albert Zamarin – predsjednik
 • prof. dr. sc. Nikša Fafandjel – zamjenik
 • doc. dr. sc. Anton Turk – djelovođa

       elektrotehnike:

 • prof. dr. sc. Nino Stojković – predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković – zamjenik
 • mr. sc. Branka Dobraš, v. pred.– djelovotkinja

Voditelji poslijediplomskih doktorskih studija te pripadajućih modula

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz područja Tehničkih znanosti, polje Strojarstvo, Brodogradnja, Temeljne tehničke znanosti i Interdisciplinarne tehničke znanosti

Voditelj studija: prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić

 

Voditelji modula:

 1. Modul 1 – Proizvodno strojarstvo: prof. dr. sc. Tonči Mikac
 2. Modul 2 – Termoenergetika: prof. dr. sc. Branimir Pavković
 3. Modul 3 – Računarska mehanika: prof. dr. sc. Roberto Žigulić
 4. Modul 4 – Projektiranje i gradnja plovnih objekata: prof. dr. sc. Roko Dejhalla
 5. Modul 5 – Konstruiranje u strojarstvu: prof. dr. sc. Neven Lovrin
 6. Modul 6 - Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava: prof. dr. sc. Duško Pavletić

 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz područja Tehničkih znanosti, polje Elektrotehnika

Voditelj studija: prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić

 

Voditelji modula:

 1. Modul 1 - Elektroničko-informacijski sustavi: prof. dr. sc. Saša Vlahinić
 2. Modul 2 - Elektroenergetika i nove tehnologije: doc. dr. sc. Dubravko Franković

Voditelji sveučilišnih i stručnih studija

Sveučilišni studij

preddiplomski i diplomski studij strojarstva: doc. dr. sc. Vladimir Glažar
preddiplomski i diplomski studij brodogradnje: doc. dr. sc. Dunja Legović
preddiplomski i diplomski studij elektrotehnike: doc. dr. sc. Vedran Kirinčić
preddiplomski i diplomski studij računarstva: doc. dr. sc. Mladen Tomić

Stručni  preddiplomski studij

strojarstva: doc. dr. sc. Marino Brčić
brodogradnje: doc. dr. sc. Dunja Legović
elektrotehnike: mr. sc. Marijana Živić - Đurović, v. pred.

Voditelji stručne prakse

Sveučilišni studij

strojarstva: doc. dr. sc. Igor Wolf
brodogradnje: izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
elektrotehnike: izv. prof. dr. sc. Saša Sladić
računarstva: doc. dr. sc. Jonatan Lerga

Stručni  preddiplomski studij

strojarstva: izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta
brodogradnje: izv. prof. dr. sc. Tin Matulja
elektrotehnike: izv. prof. dr. sc. Miroslav Vrankić

Voditelji programa cjeloživotnog obrazovanja

 • Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Strojarstvo doc. dr. sc. Marino Brčić
 • Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Brodogradnja doc. dr. sc. Dunja Legović
 • Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika mr. sc. Marijana Živić-Đurović, v. pred.
 • Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Računarstvo doc. dr. sc. Mladen Tomić

Stegovno povjerenstvo za studente

 1. Članovi Stegovnog povjerenstva za studente i njihovi zamjenici

  iz redova nastavnika i suradnika:
 • prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić – predsjednik
 • prof. dr. sc. Viktor Sučić – zamjenik predsjednika
 • prof. dr. sc. Sanjin Braut – član
 • doc. dr. sc. Goran Gregov – zamjenik
 • iz redova Studentskog zbora: član Franko Hržić i zamjenik Gordan Nekić

         Članovi Stegovnog povjerenstva imenuju se na vrijeme od tri godine.

Žalbeno stegovno povjerenstvo za studente

      iz redova nastavnika i suradnika:

 • prof. dr. sc. Saša Zelenika – predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Alfredo Višković – zamjenik predsjednika
 • prof. dr. sc. Boris Obsieger – član
 • prof. dr. sc. Ivo Ipšić – zamjenik
 • izv. prof. dr. sc. Jerko Škifić - član
 • doc. dr. sc. Jonatan Lerga - zamjenik
 • doc. dr. sc. Igor Bonefačić – član
 • v. asist. dr. sc. Ante Skoblar – zamjenik
 • iz redova Studentskog zbora: član Ivan Golik i zamjenik Marin Smilović 

Članovi Žalbenog stegovnog povjerenstva imenuju se na vrijeme od tri godine.

Tajnica Stegovnog povjerenstva za studente i Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente

Tanja Veljčić

Odbor za kvalitetu

 • prof. dr. sc. Duško Pavletić – predsjednik
 • prof. emeritus dr. sc. Špiro Milošević
 • prof. dr. sc. Marko Čanađija
 • prof. dr. sc. Nino Stojković
 • prof. dr. sc. Anica Trp
 • izv. prof. dr. sc. Robert Basan
 • izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija
 • izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
 • izv. prof. dr. sc. Vitomir Komen, HEP, Rijeka
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar
 • asist. Graciela Šterpin Valić 
 • Žarko Burić, mag. ing.
 • student Denis Mijolović
 • Tajnica Odbora za kvalitetu Marijana Burić-Redžović, dipl. iur.

Pomoćnici dekanice

 • izv. prof. dr. sc. Marina Franulović
 • izv. prof. dr. sc. Neven Bulić
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar

Povjerenici dekanice

 • prof. dr. sc. Sanjin Braut - povjerenik za strategiju
 • prof. dr. sc. Zlatan Car – CEEPUS koordinator
 • prof. dr. sc. Bruno Čalić - povjerenik za inovacijski sustav
 • prof. dr. sc. Marko Čanađija – EU evaluator
 • prof. dr. sc. Domagoj Lanc – ERASMUS koordinator
 • izv. prof. dr. sc. Neven Bulić – pomoćnik ERASMUS koordinatora
 • prof. dr. sc. Kristian Lenić - povjerenik za cjeloživotno obrazovanje
 • prof. dr. sc. Duško Pavletić – povjerenik za kvalitetu
 • prof. dr. sc. Anica Trp  – ECTS koordinatorica
 • izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević - povjerenik za uvođenje e-učenja
 • doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza - povjerenica za međunarodne projekte – EU koordinator

Povjerenstvo za web stranice

 • izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar – predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Srđan Skok
 • doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević
 • doc. dr. sc. Tomislav Žic
 • poslijedoktorand dr. sc. Damir Arbula
 • str. sur. Tatjana Škorjanc, dipl. ing.
 • Darko Vidučić, dipl. ing.
 • student Gordan Nekić

Etičko povjerenstvo

 • prof. dr. sc. Roberto Žigulić– predsjednik
 • prof. dr. sc. Neven Lovrin
 • student Endi Miletić
 • tajnica Etičkog povjerenstva: Natalija Forgić

Knjižnični odbor

 • prof. dr. sc. . Saša Zelenika – predsjednik
 • prof. dr. sc. Kristian Lenić
 • izv. prof. dr. sc. Robert Basan
 • Marta Lončarević, prof., dipl. knjižničarka
 • mr. sc. Mario Šlosar-Brnelić, dipl. knjižničar

Odbor za zaštitu na radu

ovlaštenik poslodavca prof. dr. sc. Duško Pavletić - predsjednik
specijalistica medicine rada mr. sc. Gordana Grbac Rinčić, dr. med. 
stručnjak zaštite na radu Goran Bakotić, struč. spec. ing. sec.
povjerenici zaposlenika: izv. prof. dr. sc. Zoran Jurković
Bernardo Badurina, bacc. ing. mech.
Lenka Štajduhar, oec.

Ovlaštenici

prof. dr. sc. Duško Pavletić, ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu
Lenka Štajduhar, oecc., ovlaštenica za odobravanje uvida u arhivirane spise
prof. dr. sc. Senka Maćešić, ovlaštenik poslodavca za rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika
glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur., ovlaštenik za zaprimanje obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru u financijskom poslovanju
Goran Bakotić, struč. spec. ing. sec., odgovorna osoba za zaštitu od požara
Tomo Vergić dipl. iur., ovlaštenik za nadziranje da li se osobni podaci zaposlenika prikupljaju, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama u skladu sa zakonom
Marijana Burić-Redžović, dipl. iur., službenica za zaštitu osobnih podataka (soba br. 0-16, tel. 651-470, e-mail adresa: mburicredzovic@riteh.hr)