most2-detalj.jpg
person.image.file.alt

ŠKOLOVANJE:

 • Sveučilište u Zagrebu, PMF - Matematički odsjek, poslijediplomski znanstveni studij matematike, zvanje: doktor znanosti (2014.), disertacija: Sferno simetrično trodimenzionalno nestacionarno gibanje mikropolarnog kompresibilnog viskoznog fluida, mentori: prof. dr. sc. N. Mujaković i prof. dr. sc. Z. Tutek
 • Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, zvanje: profesor matematike i informatike (2004.), diplomski rad: Distribucije i diferencijalne jednadžbe na prostoru distribucija, mentor: dr. sc. N. Mujaković
 • SŠ dr. Antuna Barca, Crikvenica, smjer: opća gimnazija (1998.)
 • OŠ dr. Josipa Pančića, Bribir (1994.)

ZNANSTVENA ZVANJA:

 • 2015. - , znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti - polje matematike

ZAPOSLENJA:

 • 2017. - , Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Zavod za matematiku fiziku, strane jezike i kineziologiju, Katedra za primjenjenu matematiku, docent
 • 2016. - 2017., Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Zavod za matematiku fiziku, strane jezike i kineziologiju, Katedra za primjenjenu matematiku, viši predavač
 • 2010. - 2016., Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Zavod za matematiku fiziku, strane jezike i kineziologiju, Katedra za primjenjenu matematiku, predavač
 • 2005. - 2010., Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Zavod za matematiku fiziku, strane jezike i kineziologiju, Katedra za primjenjenu matematiku, asistent
 • 2001. - 2005., OŠ Vladimira Nazora Crikvenica, stručni suradnik informatičar - učitelj matematike i informatike

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA:

 • AKTIVNO: njemački i engleski jezik
 • PASIVNO: talijanski jezik

RAD U NASTAVI (2017./2018.):

 • Nositelj kolegija: Matematika 1 (preddiplomski stručni studiji strojarstva i brodogradnje), Matematika 1 (preddiplomski sveučilišniji studij računarstva), Inženjerska matematika ET (preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike), Matematika 2 (preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike)
 • Suradnik na kolegijima: Stohastička matematika i Inženjerska statistika

MENTORSTVO ZAVRŠNIM I DIPLOMSKIM RADOVIMA:

 1. Čule, Ivan: Numeričko invertiranje matrica kod određivanja matrice impedancije čvorova, Završni rad na preddiplomskom stručnom studiju elektrotehnike, srpanj 2017. (sumentor: mr. sc. M. Živić-Đurović)

UDŽBENICI I SKRIPTE:

 • Jurasić, K., Dražić, I., Matematika I - zbirka zadataka, Zigo, Tehnički fakultet, Rijeka, 2008.

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST (kolovoz 2017.):

 • Google scholar:
  • Broj citata: 65; h-index: 4; i10-indeks: 3
 • Web of Science:
  • Broj publikacija: 10; Broj citata: 72; h-index: 5
 • Scopus:
  • Broj publikacija: 10; Broj citata: 72; h-index: 5
 • MathSciNet:
  • Broj publikacija: 11; Broj citata: 55
 • ResearcherID profil
 • ORCID
 • Mendeley profil

ZNANSTVENI PROJEKTI:

 1. Projekt potpore istraživanjima Sveučilišta u Rijeci "Matematičko i numeričko modeliranje kompresibilnog mikropolarnog fluida", suradnik
 2. Projekt potpore istraživanjima Sveučilišta u Rijeci "Inicijalno-rubni problemi u istraživanju kompresibilnog mikropolarnog termoprovodljivog fluida", voditelj

ZNANSTVENI RADOVI PRIHVAĆENI ZA OBJAVLJIVANJE:

 1. Dražić, I., Simčić, L.: One-dimensional flow of a compressible viscous and heat-conducting micropolar fluid with homogeneous boundary conditions: a brief survey of the theory and recent progress, Global and Stochastic Analysis
 2. Dražić, I., Homogeneous boundary problem for the compressible viscous and heat-conducting micropolar fluid model with cylindrical symmetry, S. Pinelas et al. (eds.), Differential and Difference Equations with Applications 2017, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics

OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI:

 1. Dražić, I.: 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with cylindrical symmetry: a global existence theorem, Mathematical Methods in the Applied Sciences 40 (13), pp. 4785-4801 (2017), JCR 2016: Q2 (Applied mathematics), IF: 1.017
 2. Dražić, I., Črnjarić-Žic, N., Mujaković, N.: Three-dimensional compressible viscous micropolar fluid with cylindrical symmetry: derivation of the model and a numerical solution, Mathematics and Computers in Simulation 140, pp. 107–124 (2017), JCR 2016: Q2 (Applied mathematics), IF: 1.218
 3. Mujaković, N., Simčić, L., Dražić, I.: 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with cylindrical symmetry: uniqueness of a generalized solution, Mathematical Methods in the Applied Sciences 40 (7), pp.  2686–2701 (2017), JCR 2016: Q2 (Applied mathematics), IF: 1.017
 4. Dražić, I., Mujaković, N., Some properties of a generalized solution for 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid model with spherical symmetry, S. Pinelas et al. (eds.), Differential and Difference Equations with Applications, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 164 (2016), pp. 205-213
 5. Dražić, I., Mujaković, N., Simčić, L.: 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: regularity of the solutionJournal of Mathematical Analysis and Applications 438 (1), pp. 162-183 (2016), JCR 2014: Q1 (Mathematics), Q2 (Applied mathematics), IF: 1.120
 6. Dražić, I., Mujaković, N., 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: large time behavior of the solution, Journal of Mathematical Analysis and Applications 431 (1), pp. 545-568 (2015), JCR 2014: Q1 (Mathematics), Q2 (Applied mathematics), IF: 1.120
 7. Dražić, I., Mujaković, N., 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: a global existence theorem, Boundary value problems 98, pp. 1-21 (2015), JCR 2014: Q1 (Mathematics), Q2 (Applied mathematics), IF: 1.014
 8. Mujaković, N., Dražić, I., 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: uniqueness of a generalized solution, Boundary value problems 226, pp. 1-17 (2014), JCR 2013: Q1 (Mathematics), Q2 (Applied mathematics), IF: 0.836
 9. Dražić, I., Mujaković, N., 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: a local existence theorem, Boundary value problems 69, pp. 1-28 (2012), JCR 2011: Q1 (Mathematics), Q2 (Applied mathematics), IF: 0.911
 10. Mujaković, N., Dražić, I., The Cauchy problem for one-dimensional flow of a compressible viscous fluid: stabilization of the solution, Glasnik matematički 46 (1), pp. 215-231 (2011), JCR 2010: Q3 (Mathematics), Q4 (Applied mathematics), IF: 0.475
 11. Dražić, I., Barišić, B., Mujaković, N. Implementation of Shishkin mesh in the modelling of spring-mass system, Transaction of the VŠB - Technical University of Ostrava LVI (1), pp. 49-52 (2010), 
 12. Dražić, I., Barišić, B., Jurasić, K. Modeling of orthoptic curve associated to couple of circles, Technological engineering 6 (2), pp. 13-16 (2009)
 13. Dražić, I., Mujaković, N., Approximate solution for 1-D compressible viscous micropolar fluid model in dependance of initial conditions, International Journal of Pure and Applied Mathematics 42, pp. 535-540 (2008) 
 14. Dražić, I., Barišić, B., Mujaković, N., The implementation of iterative outer approximation method for elasto-plastic torsion problem, Technological engineering 5 (1), pp. 37-39 (2008)
 15. Mujaković, N., Dražić, I., Numerical approximations of the solution for one-dimensional compressible viscous micropolar fluid model, International Journal of Pure and Applied Mathematics 38, pp. 285-296 (2007) 

OBJAVLJENI STRUČNI RADOVI:

 1. Dika, A., Dražić, I., Vretovski, I., E učionica - projekt osnovne škole Gornja Vežica, Poučak 17 (68), pp. 65-67 (2016)
 2. Grbčić, S., Mujaković, N., Dražić, I., Numerička analiza direktne Gaussove i iterativne Gauss-Seidelove metode kod linearnih sustava s velikim brojem nepoznanica, Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 18, pp. 9-20 (2015)
 3. Dražić, I., Optimizacijski problemi u dvije varijable: grafička metodaBilten E-učionice 3, pp. 32-37 (2015)
 4. Dražić, I., Dika, A., Vretovski, I., Percepcija matematičkih zadataka kod učenika osnovnoškolske dobiu Gortan, R. (Ed), Zadaci u nastavi matematike - Zbornik radova, Pula, pp. 113-126 (2015)
 5. Dražić, I., Čotić, V., Zadaci iz matematičke statistike i teorije vjerojatnosti u suvremenoj nastavi matematke, u Gortan, R. (Ed), Zadaci u nastavi matematike - Zbornik radova, Pula, pp. 72-82 (2015)
 6. Jurasić, K., Dražić, I., Tipovi zadataka na matematičkim kolegijima stručnih studija Tehničkog fakulteta u Rijeci, u Gortan, R. (Ed), Zadaci u nastavi matematike - Zbornik radova, Pula, pp. 167-175 (2015)
 7. Rukavina, T., Mujaković, N., Dražić, I., Usporedba metode fiksne točke i Newton- Raphsonove metode kod rješavanja nelinearnih sustava s dvije nepoznanice​, Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 17, pp. 289-303 (2014)
 8. Dražić, I., Stjepan GradićMatematika i škola 68, pp. 136-138 (2013)
 9. Dražić, I., Racionalne nul-točke polinoma s racionalnim koeficijentimaBilten E-učionice 1, pp. 16-18 (2013)
 10. Dražić, I., Jurasić, K., Književnost u funkciji suvremene nastave matematike, u Antunović-Piton, B. (Ed), Didaktička dokimologija - Zbornik radova, Pula, pp. 156-162 (2013)
 11. Jurasić, K., Dražić, I., Matematika u izgradnji prometnica, u Antunović-Piton, B. (Ed), Didaktička dokimologija - Zbornik radova, Pula, pp. 260-267 (2013)
 12. Dražić, I., Linearne diofantske jednadžbeBilten E-učionice 1, pp. 18-19 (2012)
 13. Mahmutović, N., Mujaković, N., Dražić, I., Newtonova metoda za rješavanje sustava nelinearnih jednadžbi, Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 15, pp. 407-428 (2012)
 14. Dražić, I., Évariste Galois - 200. godišnjica rođenjaMatematika i škola 61, pp. 34-38 (2011)
 15. Dražić, I., Josip Ruđer Bošković - 300. godišnjica rođenje jednog od najvećih hrvatskih umovaMatematika i škola 59, pp. 148-153 (2011)
 16. Škec, L., Mujaković, N., Dražić, I., Numerička analiza aproksimacija derivacije metodom konačnih razlika, Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 12, pp. 145-168 (2010)
 17. Dražić, I., Jurasić, K., Seminarski rad kao metoda ocjenjivanja u nastavi matematike, u Antunović-Piton, B. (Ed), Didaktička dokimologija - Zbornik radova, Pula, pp. 91-97 (2009)
 18. Jurasić, K., Dražić, I., Bolonjski proces i promjene u ocjenjivanju matematičkih kolegija, u Antunović-Piton, B. (Ed), Didaktička dokimologija - Zbornik radova, Pula, pp. 99-106 (2009)
 19. Dražić, I., Književni tekst kao didaktičko sredstvo u nastavi matematike, Matematika i škola 38, pp. 115-119 (2007)
 20. Dražić, I., Jurasić, K., Manipuliranje matematičkim objektima bazirano na IT resursima u funkciji zorne nastave i rasterećenja učenika, u Kadum, V. (Ed), Zornost u nastavi matematike - Zbornik radova, Pula, pp. 175-186 (2007.) 
 21. Dražić, I., Psihološki aspekt nastave matematike - model učenja Richarda Skempa, Matematika i škola 32, pp. 75-79 (2005)
 22. Dražić, I., Marin Getaldić - život i djelo oca hrvatske matematike, Matematika i škola 27, pp. 78-83 (2004)

AKTIVNO SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA:

 1. 5th Najman conference, Opatija, 11.-15.09.2017., poster: A shear flow problem for compressible viscous and heat conducting micropolar fluid, zajednički rad s L. Simčić
 2. Equadiff 2017, Bratislava, Slovačka, 24.-28.07.2017., poster: A shear flow problem for compressible viscous and heat conducting micropolar fluid: local existence theorem, zajednički rad s N. Mujaković
 3. ICDDEA 2017 – International Conference on Differential & Difference Equations and Applications 2017, Lisabon, Portugal, 05.-09.06.2017., predavanje: Homogeneous boundary value problem for the compressible viscous and heat-conducting micropolar fluid model with cylindrical symmetry
 4. Workshop "Modern challenges in continuum mechanics", Zagreb, Hrvatska, 3-6.04.2017., poster: Compressible viscous and heat-conducting micropolar fluid model with spherical and cylindrical symmetry, zajednički rad s L. Simčić
 5. 7th European Congress of Mathematics, Berlin, Njemačka, 18-22.07.2016., poster: Numerical approximation of the solution for 3D compressible viscous micropolar fluid model with cylindrical symmetry, zajednički rad s N. Črnjarić-Žic i N. Mujaković; poster: Hoelder continuous solution for spherically symmetric 3-D model of a compressible viscous micropolar fluid, zajednički rad s N. Mujaković i L. Simčić
 6. CroMC 2016 - 6th Croatian Mathematical Congress, Zagreb, 14-17.06.2016., poster: 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with cylindrical symmetry: uniqueness of the solution, zajednički rad s N. Mujaković i L. Simčić; predavanje: Global existence theorem for 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with cylindrical symmetry
 7. Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology, Rijeka, 18-21.05.2016., predavanje: e-Classroom - Extra Curricular, zajednički rad s A. Dika
 8. 4th Najman conference, Opatija, 20.-25.09.2015., poster: 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: exponential stability of the solution
 9. Equadiff 2015, Lyon, Francuska, 6.-10.07.2015., poster: 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with cylindrical symmetry: a local existence theorem, zajednički rad s N. Mujaković
 10. ICDDEA 2015 – International Conference on Differential & Difference Equations and Applications 2015, Lisabon, Portugal, 18.-22.05.2015., predavanje: 3-D flow of a compressible viscous  micropolar fluid with spherical symmetry: stabilization and regularity of the solutionzajednički rad s N. Mujaković
 11. PDEs, Continuum Mechanics and Numerical Analysis - A Conference in Honor of the 80th Anniversary of professor Ibrahim Aganovic, Dubrovnik, 26. - 30.5.2014., predavanje: Global existence and uniqueness of the solution for 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry, zajednički rad s N. Mujaković
 12. 18th ÖMG Congress and Annual DMV Meeting, Innsbruck, Austrija, 23. - 27.9.2013., predavanje: The existence theorems for 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry, zajednički rad s N. Mujaković
 13. CroMC 2012 - 5th Croatian Mathematical Congress, Rijeka, 18. - 21.6.2012., predavanje: 3-D flow of a compressible viscous micropolar fluid with spherical symmetry: a local existence theorem, zajednički rad s N. Mujaković
 14. ApplMath11, Seventh Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing, Trogir, 13. - 17.6.2011., predavanje: 3D model for compressible viscous heat conducting micropolar fluid with symmetry and free boundary: a global existence theorem, zajednički rad s N. Mujaković
 15. INTECH, International Conference on Innovative Technologies, Prag, Češka, 14.-16.09.2010, poster: The Numerical Approximations of the Solution for the Piston Problem With Viscous Compressible Micropolar Fluid, zajednički rad s B. Barišićem i N. Mujaković
 16. ApplMath09, Sixth Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing, Zadar, 14. - 18.9.2009., predavanje: The Cauchy problem for one-dimensional flow of a compressible viscous fluid: stabilization of the solution, zajednički rad s N. Mujaković
 17. CroMC 2008 - 4th Croatian Mathematical Congress, Osijek, 17. - 20.6.2008., poster: Non-homogeneous boundary value problem for one-dimensional micropolar fluid model with rapidly variable initial conditions, zajednički rad s N. Mujaković; poster: Advantages and disadvantages of using Wolfram’s Mathematica as a teaching tool in courses with large audience of students, zajednički rad s K. Jurasić
 18. FICAMC, Fourth International Conference of Applied Mathematics and Computing, Plovdiv, Bugarska, 12. - 18.8.2007., predavanje: Approximate solution for 1-D compressible viscous micropolar fluid model in dependence of initial conditions, zajednički rad s N. Mujaković
 19. CDDE 2006, Colloquium on Differential and Difference Equations, Brno, Češka, 5. - 8.9.2006., poster: Numerical approximations of the solution for one-dimensional compressible viscous micropolar fluid model, zajednički rad s N. Mujaković
 20. MATHEMATIK 2005, 16. Internationale Kongress der Österreichischen Mathematischen Gesellschaft - Jahrestagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Klagenfurt, Austrija, 18. - 23.9.2005., predavanje: Marin Getaldic - der erste echte kroatische Mathematiker
 21. MACAS 1, The First International Symposium of Mathematics and its Connections to the Arts and Sciences, Schwäbisch Gmünd, Njemačka, 19. - 21.5.2005., predavanje: Theory of distributions - an easy approach to sophisticated theory

AKTIVNO SUDJELOVANJE NA DOMAĆIM ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA:

 1. 7. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske, Zagreb, 29.06.-01.07.2016., poster: Projekt E učionica - matematika na drugi način, zajednički rad s A. Dika i I. Vretovski
 2. 8. stručno-metodički skup "Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi - Korelacija matematike i ostalih nastavnih predmeta", Pula, 7. - 9.11.2013., predavanje: Književnost u funkciji suvremene nastave matematike
 3. 7. stručno-metodički skup "Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi - Inovacija u nastavi matematike", Pula, 22. - 24.10.2007., predavanje:  Implementacija suvremenihznanstvenih spoznaja u nastavni proces
 4. 6. stručno-metodički skup "Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi - Didaktička dokimologija", Pula, 22. - 24.10.2007., predavanje: Seminarski rad kao metoda ocjenjivanja u nastavi matematike
 5. 5. stručno-metodički skup "Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi - Zornost u nastavi matematike", Pula, 4. - 6.10.2007., predavanje: Manipuliranje matematičkim objektima bazirano na IT resursima u funkciji zorne nastave i rasterećenja učenika

STRUČNA PREDAVANJA:

 1. Geometrijska vjerojatnost - didaktički pristupi, predavanje za članove Županijskog stručnog vijeća učitelja matematike Istarske županije, Pazin, 24.11.2016.
 2. Uvod u teoriju vjerojatnosti - didaktički pristupi, predavanje za članove Županijskog stručnog vijeća nastavnika matematike Istarske županije, Pazin, 02.12.2015.
 3. Poznate nejednakosti u zadacima s natjecanjapredavanje za nastavnike matematike Primorsko-goranske županije, Rijeka, 28.06.2013.
 4. Pedagoške i didaktičke posebnosti rada s darovitim učenicimapredavanje za nastavnike matematike Primorsko-goranske županije, Rijeka, 28.06.2013.
 5. Statistička obrada obrazovnih podataka, predavanje za učitelje matematike Primorsko-goranske županije, Kraljevica, 9.03.2012.
 6. Diofantske jednadžbe, predavanje za učitelje matematike Primorsko-goranske županije, Rijeka, 3.12.2011.
 7. Programski sustav Latex, predavanje za nastavnike matematike strukovnih škola Primorsko-goranske županije, Rijeka, 31.04.2011.
 8. Matematičko modeliranje prirodnih, društvenih i tehničkih pojava i procesa u metodici nastave matematikepredavanje za nastavnike matematike Istarske županije, Pazin, 19.11.2008.
 9. Broj e – definicija, povijest i primjena, predavanje za nastavnike matematike Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, Rijeka, 23.06.2008.
 10. Numeričko rješavanje jednadžbi, predavanje za nastavnike matematike strukovnih škola Primorsko-goranske županije, Rijeka, 14.05.2008. 
 11. Metode prebrojavanja, predavanje za učitelje matematike Istarske županije, Pazin, 20.02.2008 
 12. Marin Getaldić - život i djelo, predavanje za učitelje Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, Rijeka, 02.07.2007.
 13. Implementacija računala u nastavi na primjeru sata obrade skupa cijelih brojeva, predavanje za učitelje matematike Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, Rijeka, 28.08.2006.

JAVNA PREDAVANJA:

 1. Sferno simetrično gibanje mikropolarnoga kompresibilnoga viskoznoga fluida, predavanje u Društvu matematičara i fizičara, Rijeka, 02.04.2015.
 2. Sferno simetrično trodimenzionalno nestacionarno gibanje mikropolarnog kompresibilnog viskoznog fluida, predavanje u sklopu Seminara za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu (PMF - Matematički odsjek), Zagreb, 01.12.2014.
 3. Sferno simetrični model mikropolarnog kompresibilnog fluida, predavanje u sklopu Seminara za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu (PMF - Matematički odsjek), Zagreb, 14.10.2013.
 4. Uniformna konvergencija niza rješenja dvodimenzionalnih linearnih eliptičkih jednadžbi s neomeđenim koeficijentima, predavanje u sklopu Seminara za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu (PMF - Matematički odsjek), Zagreb, 5.1.2012.
 5. Marin Getaldić - otac hrvatske matematike, predavanje u sklopu Festivala znanosti, Rijeka, 13.04.2011.
 6. Numeričko određivanje granice elastičnosti, predavanje u sklopu Seminara za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu (PMF - Matematički odsjek), Zagreb, 21.04.2008.
 7. PI-i-e: tri stupa matematike, predavanje u sklopu Festivala matematike, Pula, 18.-19.05.2007.

STRUČNA DJELATNOST:

 • član Prosudbene komisije za provođenje županijskog natjecanja iz matematike Primorsko-goranske županije
 • Predavač u sklopu projekta E-učionica - programa za nadarene učenike osnovih škola u području matematike Primorsko-goranske županije

NAGRADE I PRIZNANJA:

 • 3. nagrada za poster na konferenciji Equadiff 2015, Lyon, Francuska, 6.-10.07.2015.