Zavod za tehničku mehaniku

Kontakt informacije

Adresa
Zavod za tehničku mehaniku
Tehnički fakultet

Osnutak Zavoda za tehničku mehaniku vremenski je vezan uz osnutak Fakulteta, 1960. god. Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost Zavoda tijekom se vremena razvijala i širila na nova područja. Danas je ona temeljena na nelinearnoj numeričkoj, posebice konačno-elementnoj, i eksperimentalnoj analizi konstrukcija i strojeva, a u područjima elastomehanike i plastomehanike, viskoplastičnosti, stabilnosti, termomehanike, dinamike i vibracija, trajnosti i pouzdanosti, optimizacije u dizajnu i proizvodnji, plastičnog deformiranja metala, kinematike i dinamika robota te akustike. Najmoderniji softveri kao što su: Abaqus, Patran/Nastran, Dytran, Fatigue, Ideas, kao i vlastito izrađeni softveri, pružaju veliku mogućnost numeričkog modeliranja i analize odziva proizvoljnog oblika konstrukcija i strojeva u različitim slučajevima eksploatacije. Članovi Zavoda objavili su velik broj znanstvenih radova u prestižnim inozemnim te domaćim časopisima, prezentirali radove na inozemnim i domaćim znanstvenim skupovima te objavili preko 20 knjiga i udžbenika od kojih neke i u inozemstvu. Izdavanjem knjiga članova Zavoda pokrivena je gotovo cjelokupna nastavna djelatnost Zavoda. Zavod je odgojio veliki broj doktora i magistara znanosti i sudjeluje u svim oblicima znanstveno-nastavnog djelovanja na poslijediplomskim doktorskim studijima, sveučilišnim i stručnim studijima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike. Zavod kontinuirano radi (ili je radio) na znanstvenim projektima financiranim od Hrvatske zaklade za znanost, međunarodnim znanstvenim projektima (Austrija, Slovenija, Kina i dr.), na znanstveno-istraživačkim projektima financiranim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Zavod održava vrlo dobre kontakte sa srodnim zavodima fakulteta u Beču, Brnu, Pragu, Budimpešti, Kaiserslauternu, Darmstadtu, Zlinu, Trnavi, Cluj-Napoci, Ljubljani, Mariboru, Zagrebu, Splitu, Slavonskom Brodu i Mostaru. Aktivnosti Zavoda usmjerene su i na suradnju s gospodarstvom, a u okviru eksperimentalnih ispitivanja i numeričkih analiza konstrukcija i strojeva.

Katedre i laboratoriji

 • Katedra za čvrstoću konstrukcija
  Voditelj: Domagoj Lanc
 • Katedra za dinamiku strojeva
  Voditelj: Sanjin Braut
 • Katedra za mehaniku tijela
  Voditelj: Marko Čanađija
 • Laboratorij za ispitivanje čvrstoće konstrukcija
  Voditelj: Josip Brnić
 • Laboratorij za dinamičku izdržljivost konstrukcija
 • Laboratorij za numeričku analizu konstrukcija
  Voditelj: Marko Čanađija
 • Laboratorij za mjerenje i analizu deformacija
  Voditelj: Domagoj Lanc
 • Laboratorij za mehatroniku u strojarstvu
  Voditelj: Ante Skoblar
 • Laboratorij za dinamiku strojeva