Zavod za matematiku, fiziku, strane jezike i kineziologiju

Kontakt informacije

Aktivnosti djelatnika Zavoda usmjerena su u skladu s njihovim područjima djelovanja, a prema opisu koji je dan nastavku.

Članovi Katedre za primijenjenu matematiku izvodi nastavu iz matematičkih kolegija na svim studijima fakulteta. Znanstveni rad odvija se u više znanstvenih disciplina koje obuhvaćaju numeričko rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednadžbi te diferencijalnu geometriju. Osim toga, članovi Katedre su suradnici na znanstvenim projektima iz tehničkih područja. Dodatna područja interesa članova Katedre su: metode optimizacije, statističke metode te operacijska istraživanja. Također je značajna uloga članova Katedre u izobrazbi profesora matematike, fizike i informatike na Filozofskom fakultetu u Rijeci. 

Na Katedri za fiziku i zaštitu okoliša se odvija nastavna i znanstvena djelatnost iz područja prirodnih znanosti u polju fizike i tehničkih znanosti, u polju drugih temeljnih tehničkih znanosti. Djelatnost u nastavnom području ispunjava se u održavanju nastave iz fizikalnih i kolegija zaštite okoliša. U Laboratoriju za fiziku i zaštitu okoliša obavljaju se istraživanja na projektu iz područja zaštite okoliša, a u pripremi je i formiranje praktikuma za fiziku.
Katedra za strane jezike obuhvaća kolegije Engleski i Njemački jezik. Nastava iz stranih jezika održava se za studente preddiplomskog i diplomskog kako stručnog tako i sveučilišnog studija strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike. Koristi se jedan jezični laboratorij u kojem se nastava izvodi u kombinaciji predavanja i vježbi. Svrha učenja je proširiti mogućnost pismenog i usmenog komuniciranja na stranom jeziku te razvijati sposobnost za samostalno učenje i uporabu stručne terminologije. Jezične vježbe temelje se na auditorno govornim vježbama definiranja, klasificiranja, logične interpretacije i prevođenja. Djelatnici Katedre se aktivno bave stručnim i znanstvenim radom i sudjeluju na kongresima i seminarima.

U sklopu katedre za kineziologiju održava se nastava iz kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura. Nastava se održava u praktikumima, tj. u dvorani '3. maj', na bazenu 'Kantrida', na 'Omladinskom igralištu' i pojedinim fitness-centrima.Također su predviđeni izborni programi: košarka, nogomet, odbojka, plivanje s vaterpolom, atletika, stolni tenis i fitnes, dok su u fakultativnim programima obuhvaćeni: skijanje, jedrenje, veslanje, pješačke ture, tenis, rafting.

Katedre i laboratoriji