Dekanat

Dekanica prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić person.image.file.alt
Telefon
+385 51 651401, int. 2401 (Ured)
+385 51 651452, int. 2452 (Ured)
Lokacija
0-08;2-10

 

Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Anica Trp person.image.file.alt
Telefon
+385 51 651514, int. 2514 (Ured)
Lokacija
2-117
Prodekan za znanstvenu djelatnost prof. dr. sc. Marko Čanađija person.image.file.alt
Telefon
+385 51 651496, int. 2496 (Ured)
Lokacija
2-189
Prodekan za poslovne odnose prof. dr. sc. Duško Pavletić person.image.file.alt
Telefon
+385 51 651463, int. 2463 (Ured)
Lokacija
3-26a

 

Pomoćnica dekanice izv. prof. dr. sc. Marina Franulović person.image.file.alt
Telefon
+385 51 651533, int. 2533 (Ured)
Lokacija
1-115
Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar person.image.file.alt
Telefon
+385 51 651448, int. 2448 (Ured)
Lokacija
1-12
Pomoćnik dekanice izv. prof. dr. sc. Neven Bulić person.image.file.alt
Telefon
+385 51 651413, int. 2413 (Ured)
Lokacija
2-57

 

 

Glavni tajnik Tomo Vergić, dipl. iur. person.image.file.alt
Telefon
+385 51 651402, int. 2402 (Ured)
Lokacija
0-09

 

Voditeljica Sanja Prpić, dipl. oec. person.image.file.alt
Telefon
+385 51 651403, int. 2403 (Ured)
Lokacija
0-07

 

Tajnica prodekana Marijana Burić Redžović, dipl. iur. person.image.file.alt
Telefon
+385 51 651 470, int. 2470
Lokacija
0-16