riteh-fasada.jpg

Diplomski sveučilišni studij strojarstva

Voditelj  doc. dr. sc. Vladimir Glažar

Novosti

 • Published
  Listopad 2017
  • Published
   2. listopada 2017.

   Nastava iz kolegija BRODSKA ELEKTROTEHNIKA

   Nastava iz kolegija BRODSKA ELEKTROTEHNIKA će se održavati petkom u prostoriji U5 u vremenu od 13-16 sati.

  • Published
   2. listopada 2017.

   Nastava iz INŽENJERSKE MATEMATIKE

   Nastava iz Inženjerske matematike počinje u četvrtak 5.10.2017., u skladu s kalendarom, rasporedom i izvedbenim planom.

 • Published
  Rujan 2017
  • Published
   21. rujna 2017.

   Obrana diplomskog rada - Grupa 4

   Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u četvrtak, 28. rujna 2017. u 12.30 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

  • Published
   21. rujna 2017.

   Obrana diplomskog rada - Grupa 3

   Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 26. rujna 2017. u 14.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

  • Published
   21. rujna 2017.

   Obrana diplomskog rada - Grupa 2

   Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 26. rujna 2017. u 11.30 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

  • Published
   21. rujna 2017.

   Obrana diplomskog rada - Grupa 1

   Pozivaju se kandidati da pristupe obrani diplomskog rada u utorak, 26. rujna 2017. u 9.00 sati u vijećnici Fakulteta pred Ispitnim povjerenstvom.

O studiju

Trajanje studija

Diplomski studij je dvogodišnji studij.

Uvjeti upisa

A) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili istovrsne studije:

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom istovrsnom studiju (pojam odgovarajućeg istovrsnog studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata)

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog studija x 100

B) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili ne-istovrsne preddiplomske sveučilišne studije

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom ne - istovrsnom studiju iz područja Tehničkih znanosti (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
 • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog studija x 100

C) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili stručni studij:

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na stručnom studiju (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
 • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) stručnog studija x 100
 

Informacije o mogućnosti i načinu upisa studija prijelazom s drugih visokih učilišta:
Način upisa prijelazom s drugih visokih učilišta


Znanja i kompetencije

Na ovom studiju omogućena je specijalizacija u jednom od sljedećih područja: 

 • Konstruiranje i mehatronika
 • Računarsko inženjerstvo
 • Tehnološko informatičko inženjerstvo
 • Industrijsko inženjerstvo i management
 • Kompjutorska analiza konstrukcija i strojeva
 • Termotehnika
 • Procesno i energetsko strojarstvo
 • Brodostrojarstvo
 • Inženjerstvo materijala

Diplomskim sveučilišnim studijem strojarstva studenti stječu potrebna usko-specijalistička znanja iz navedenih područja te su time osposobljeni za obavljanje najsloženijih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanju problema. Stječu se nova specijalistička znanja iz strojarstva i sposobnost njegove primjene, kao i poznavanje i primjenu drugih specijalističkih znanja iz tehnike, matematike i računarstva. Studenti usvajaju sposobnost kontinuiranog obrazovanja i samoobrazovanja, sposobnosti samostalnog istraživanja, otkrivanja novih znanja, pripreme i izvođenja eksperimenata, te tumačenja podataka. Studijem se stječu znanja i kompetencije potrebne za projektiranje novih sustava, komponenata ili procesa, te učinkovito djelovanje u ulozi vođe tima. Studijski program sličan je programima studija na inozemnim visokim učilištima uz postizanje specifičnih zahtjeva sredine za koju se prvenstveno školuju kadrovi na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U studijski program ukomponirane su preporuke iz Bolonjske deklaracije koje se odnose na način osiguranja kvalitete studijskog programa, mobilnost pri studiranju i priznavanju diploma.

Akademski naziv

Po završetku studija stječe se akademski naziv magistar inženjer / magistra inženjerka strojarstva (mag. ing. mech.).

Hpim9858.jpg