riteh-fasada.jpg

sl1

Izobrazba za energetsko certificiranje zgrada

Programi izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdalo je Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci suglasnost za provođenje Programa izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

Programi su sljedeći:

Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – Modul 1

Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom, ostalih građevina te energetske preglede javne rasvjete – Modul 2

Program usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavim, energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina te provođenje energetskih pregleda javne rasvjete


PRIJAVE NA SEMINARE

Pozivaju se kandidati da izvrše prijavu na program izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavima – modul 1, sa složenim tehničkim sustavima - modul 2, kao i program obveznog godišnjeg usavršavanja.
Cijena provedbe programa obuke za Modul 1 je 2.875,00 kn (2.300,00 kn + PDV).
Cijena provedbe programa obuke za Modul 2 je 2.875,00 kn (2.300,00 kn + PDV).
Cijena provedbe programa obuke obveznog godišnjeg usavršavanja je 1.125,00 kn (900,00 kn + PDV).

Za MODUL1 - ispunjen Obrazac prijave za MODUL 1 potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr.

Za MODUL2 - ispunjen Obrazac prijave za MODUL 2 potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr.

Prijavljeni kandidati za Modul 1 i Modu 2 bit će podijeljeni u grupe od 15 do 30 osoba i bit će obaviješteni elektroničkom poštom za koji termin je predviđen pojedini krug izobrazbe.
Program obveznog godišnjeg usavršavanja održava se u jednom danu u trajanju od 8 do10 sati.
Kandidati će također elektroničkom poštom dobiti obavijest o detaljnom rasporedu izobrazbe te uputstva za podmirenje troškova provedbe programa obuke.

 

AKTUALNI SEMINARI i NOVOSTI


 GODIŠNJE USAVRŠAVANJE CERTIFIKATORA U RIJECI - 7. 10. 2017.

Jednodnevno usavršavanje u trajanju od 8 sati bit će održano u subotu, 7. listopada 2017. godine s početkom u 9.00 sati u prostoriji P1 (prizemlje, zgrada Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, Rijeka).

Teme usavršavanja prema programu usavršavanja bit će:

  • novi Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  • nova Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrade
  • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  • primjeri proračuna primarne energije i energetskog razreda zgrade primjeri – građevinski dio i tehnički sustavi.

Cijena usavršavanja iznosi 1.125,00 kn (900,00 kn + PDV).

Ispunjen obrazac prijave potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr.

Troškove seminara u iznosu od 1.125,00 kn po polazniku potrebno je uplatiti najkasnije do 2. listopada 2017. godine.

Uplatu izvršiti u korist Tehničkog fakulteta, Vukovarska 58, Rijeka sa svrhom uplate „ECER - IME PREZIME“ na broj računa: HR6024020061100110092 i pozivom na broj 239514. Nakon uplate molimo Vas da potvrdu o uplati pošaljete na e-mail: ecer@riteh.hr ili potvrdu o uplati donesite na seminar.


GODIŠNJE USAVRŠAVANJE CERTIFIKATORA U PULI - 14. 10. 2017.

Jednodnevno usavršavanje u trajanju od 8 sati bit će održano u subotu, 14. listopada 2017. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Pula, Carrarina 5, Pula.

Teme usavršavanja prema programu usavršavanja bit će:

  • novi Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  • nova Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrade
  • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  • primjeri proračuna primarne energije i energetskog razreda zgrade primjeri – građevinski dio i tehnički sustavi.

Cijena usavršavanja iznosi 1.125,00 kn (900,00 kn + PDV).

Ispunjen obrazac prijave potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr.

Troškove seminara u iznosu od 1.125,00 kn po polazniku potrebno je uplatiti najkasnije do 9. listopada 2017. godine.

Uplatu izvršiti u korist Tehničkog fakulteta, Vukovarska 58, Rijeka sa svrhom uplate „ECER - IME PREZIME“ na broj računa: HR6024020061100110092 i pozivom na broj 239514. Nakon uplate molimo Vas da potvrdu o uplati pošaljete na e-mail: ecer@riteh.hr ili potvrdu o uplati donesite na seminar.


18. 4. 2017. - SMANJENE CIJENA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ZA MODUL 1 i MODUL 2

Temeljem Preporuke Ministarstva graditeljstva i prostornoga uredenja dekanica Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić donijela je Odluku o smanjenju cijena programa osposobljavanja za energetske certifikatore. Prema Odluci cijene programa osposobljavanja Modul 1 i Modul 2 umjesto dosadašnjih 5.500 kn iznosit će 2.300 kn, izraženo bez PDV-a.


MODUL 1 - petnaesti krug seminara - PRIKUPLJANJE PRIJAVA U TIJEKU

Izobrazba će se odvijati četvrtkom i petkom popodne te subotom prema. Troškovi seminara iznose od 6.875,00 kn (tj. 5.500,00 kn+PDV) po polazniku. Kada se prijavi dovoljan broj polaznika odredit će se termin početka seminara.
Ispunjen Obrazac prijave potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr.


MODUL 2 - sedmi krug seminara - PRIKUPLJANJE PRIJAVA U TIJEKU

Izobrazba će se odvijati četvrtkom i petkom popodne te subotom prema. Troškovi seminara iznose od 6.875,00 kn (tj. 5.500,00 kn+PDV) po polazniku. Kada se prijavi dovoljan broj polaznika odredit će se termin početka seminara.
Ispunjen Obrazac prijave potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr.