most-detalj.jpg

OPĆI AKTI I DOKUMENTI

STATUT

Statut Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

STRATEGIJA FAKULTETA

Strategija Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Akcijski planovi provođenja mjera definiranih Strategijom Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za razdoblje od 2007. - 2013. godine

Akcijski plan o implementaciji Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci na Tehničkom fakultetu

Dokument o inovacijskom sustavu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci s akcijskim planom implementacije

Godišnji plan Tehničkog fakulteta za popularizaciju znanosti za 2017. godinu​  

RADNI ODNOSI

Pravilnik o radu

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni

Pravilnik o ustroju radnih mjesta

Izvod iz sudskog registra

Izvod iz Upisnika visokih učilišta

Izvod iz Upisnika znanstvenih organizacija

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.

KUĆNI RED

Kućni red Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

STUDIJI I STUDENTI

Pravilnik o sveučilišnom poslijediplomskom studiju  
Napomena: ne primjenjuje se na studente upisane akad. god. 2005./2006. i kasnije

Pravilnik o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima

Pravilnik o studijima Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst) 

Pravilnik o nagrađivanju studenata na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te stručnim studijima 

Odluka - Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata 

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Naputak o postupku obrane doktorske disertacije, magistarskog rada ili stručnog rada 

Naputak za izradu i opremanje doktorskih disertacija, magistarskih radova i stručnih radova 

Pravilnik o evidenciji studentskih organizacija 

Pravilnik o stručnoj praksi na preddiplomskom sveučilišnim studijima, diplomskom sveučilišnim studijima i stručnim studijima

Pravilnik o završnom radu, završnom ispitu i završetku preddiplomskih sveučilišnih studija

Pravilnik o završnom radu, završnom ispitu i završetku stručnih studija

Pravilnik o diplomskom radu, diplomskom ispitu i završetku diplomskih sveučilišnih studija

Upute za pisanje završnog i diplomskog rada

Pravilnik o postupku oduzimanja akademskog ili stručnog naziva 

Odluka o visini naknade za provjeru vjerodostojnosti diploma i svjedodzbi

Pravilnik o izjednačavanju akademskih i stručnih naziva

Zahtjev za izdavanje potvrde o izjednačenosti akademskog naziva

Odluka o iznosu naknade za izdavanje potvrde o izjednačavanju akademskih i stručnih naziva

Statut Studentskog zbora
 

FAKULTETSKO VIJEĆE

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća

ETIČKO POVJERENSTVO

Poslovnik Etičkog povjerenstva

SUSTAV ZA KVALITETU

Politika kvalitete
Priručnik za kvalitetu
Pravilnik o sustavu za kvalitetu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
Priručnik za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci
Pravilnik o postupanju po provedenoj evaluaciji nastavnika i kolegija od strane studenata

INFORMACIJSKI SUSTAV

Pravilnik o sigurnosti informacijskih sustava Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
Naputak o dodjeljivanju AAI@Edu.hr elektroničkih identiteta i održavanju imenika AAI@Edu.hr elektroničkih identiteta  

KNJIŽNICA

Pravilnik o knjižnici Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst (studeni 2008.) 
Pravilnik o načinu korištenja javnih računala u čitaonici knjižnice

ARHIVSKO I REGISTRATURNO GRADIVO

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva 2016

ZAŠTITA NA RADU

Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Plan evakuacije i spašavanja
Zakon o zaštiti na radu 
Zakon o zaštiti od požara 
Zakon o zaštiti okoliša 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Postupanje u slučaju dojave o podmetnutoj eksplozivnoj napravi
Odbor ZNR-RITEH
Savjeti za rad sa računalom

Odluka o provedbi mjera zaštite na radu, zabrane pušenja i zabrane uzimanja alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti na mjestima rada

KATALOG INFORMACIJA TEHNIČKOG FAKULTETA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) Tehnički fakultet ustrojio je Katalog informacija s ciljem omogućavanja ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija
Odluka o promjeni Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija TF
Odluka_katalog informacija TFR
Odluka_sluzbenica za informiranje
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) 
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN 37/11) 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacije (NN 12/14) 
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.