most-detalj.jpg

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukadno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13) javni naručitelj Tehnički fakultet objavljuje:

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma