most-detalj.jpg

Postupci javne nabave u tijeku

Sukladno članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13), sve objave javne nabave za nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi samo u informativne svrhe.