riteh-fasada.jpg

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Tehnički fakultet kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

Izjava