Teh. faks-19.jpg

Fakultetsko vijeće

Pozivi na sjednice -akademska godina 2016./17.

Poziv na 1. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2016./17.
Poziv na 2. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2016./17.
Poziv na 3. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2016./17.
Poziv na 4. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2016./17.
Poziv na 5. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2016./17.
Poziv na 6. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2016./17.
Poziv na 7. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2016./17.
Poziv na 8. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2016./17.
Poziv na 9. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2016./17.
Poziv na 10. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2016./17.
Poziv na 11. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2016./17.

Pozivi na sjednice -akademska godina 2015./16.

Poziv na 1. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2015./16.
Poziv na 2. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2015./16.
Poziv na 3. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2015./16.
Poziv na 4. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2015./16.
Poziv na 5. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2015./16.
Poziv na 6. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2015./16.
Poziv na 7. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2015./16.
Poziv na 8. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2015./16.
Poziv na 9. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2015./16.
Poziv na 10. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2015./16.
Poziv na 11. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2015./16.
Poziv na 12. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2015./16.

 


 

Pozivi na sjednice - akademska godina 2014./15. 

Poziv na 1. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2014./15. 
Poziv na 2. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2014./15
Poziv na 3. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2014./15. 
​Poziv na 4. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2014./15.
​Poziv na 5. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2014./15.
Poziv na 6. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2014./15. 
Poziv na 7. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2014./15.
Poziv na 8. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2014./15.
Poziv na 9. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2014./15.
Poziv na 10. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2014./15.
Poziv na 11. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2014./15.

Pozivi na sjednice -akademska godina 2013./14.

Poziv na 4. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2013./14. 
Poziv na 5. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2013./14. 
Poziv na 6. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2013./14. 
Poziv na 7. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2013./14. 
Poziv na 8. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2013./14. 
Poziv na 9. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2013./14. 
Poziv na 10. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2013./14. 
Poziv na 11. sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2013./14.

Zapisnici sa sjednica Fakultetskog vijeća - akademska godina 2016./17.

Zapisnik_1_FV_28102016
Zapisnik_2_FV_25112016
Zapisnik_3_FV_22122016
Zapisnik_4_FV_27012017
Zapisnik_5_FV_24022017
Zapisnik_6_FV_31032017
Zapisnik_7_FV_28042017
Zapisnik_8_FV_26052017
Zapisnik_9_FV_30062017
Zapisnik_10_FV_20072017 

Zapisnici sa sjednica Fakultetskog vijeća - akademska godina 2015./16.

Zapisnik_1_FV_30102015
Zapisnik_2_FV_26112015
Zapisnik_3_FV_18122015
Zapisnik_4_FV_29012016
Zapisnik_5_FV_25022016 
Zapisnik_6_FV_25032016
Zapisnik_7_FV_29042016
Zapisnik_8_FV_06052016
Zapisnik_9_FV_25052016
Zapisnik_10_FV_30062016
Zapisnik_11_FV_21072016
Zapisnik_12_FV_29092016

Zapisnici sa sjednica Fakultetskog vijeća - akademska godina 2014./15.

Zapisnik_4_FV_30012015
Zapisnik_5_FV_27022015
Zapisnik_6_FV_27032015
Zapisnik_7_FV_23042015
Zapisnik_8_FV_28052015
Zapisnik_9 FV_29062015
Zapisnik_10 FV_23072015
Zapisnik_11 FV_25092015

Zapisnici sa sjednica Fakultetskog vijeća - akademska godina 2013./14.

Zapisnik_1_FV_31102014  
Zapisnik_2_FV_27112014     
Zapisnik_3_FV_19122014
Zapisnik_4_FV_31012014    
Zapisnik_5_FV_28022014
Zapisnik_6_FV_28032014
Zapisnik_7_FV_25042014
Zapisnik_8_FV_30052014
Zapisnik_9_FV_27062014
Zapisnik_10_FV_24072014
Zapisnik_11_FV_26092014