riteh-fasada.jpg

POSLIJEDIPLOMSKI  DOKTORSKI  STUDIJ  IZ  TEHNIČKIH  ZNANOSTI 

Voditelj  prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić

Razvijen kroz projekt br. 01.01/09 programa „Uspostavljanje programa III ciklusa (Doktorskih programa)“ Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske.


Obavijest o početku nastave na sveučilišnim poslijediplomskim (doktorskim) studijima

Nositelji predmeta na poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima

Obavijest o upisu u više godine poslijediplomskih (doktorskih) studija u ak. god. 2017/18


Natječaj za upis pristupnika na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u području Tehničkih znanosti u akad. godini 2017./18.


Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti
Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polje Elektrotehnika


Pravilnik o izradi i opremanju doktorskih radova Sveučilišta u Rijeci


Minimalni kriteriji za izbor mentora na PDS SuRi_2018


Obrasci

Obrazac za upis predmeta na poslijediplomski (doktorski) studij
PDS-1 Prijava za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 
PDS-2 Obrazac za životopis 
PDS-3 Preporuka za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 
PDS-4 Godišnje izvješće o radu studija
PDS-5 Godišnje doktorandovo izvješće
PDS-6 Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora
PDS-7 Godišnje izvješće mentora
PDS-8 Prijava teme doktorske disertacije
PDS-9 Ocjena teme doktorske disertacije
PDS-10 Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije
PDS-11 Izvješće o ocjeni doktorske disertacije
PDS-12 Zahtjev za odgodu javne obrane
PDS-13 Protokol obrane doktorske disertacije
PDS-14 Zapisnik o obrani doktorske disertacije
Odabir kandidata za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Odluka o obrani doktorske disertacije

Za upisane 2016./2017. akad. god.

Natječaj za upis pristupnika na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije 2016./17.

 

Za upisane 2015./2016. akad. god.

Prezentacija poslijediplomskih doktorskih studija 2015.
Obavijest o početku nastave
Natječaj za upis pristupnika na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije 2015./16.
Nositelji kolegija na poslijediplomskim doktorskim studijima 2015./16.
Pravilnik o poslijediplomskim doktorskim studijima - svibanj 2015.
Novčane naknade za doktorski studij

Za upisane 2013./2014. i 2014./2015. akad. god.

Prezentacija poslijediplomskih doktorskih studija 2014.
Nositelji kolegija na poslijediplomskim doktorskim studijima u ak. g. 2014./15.
Pravilnik o poslijediplomskim doktorskim studijima
Odluka o visini novčanih naknada za poslijediplomske studije 
Prezentacija (.ppt)

Za upisane 2012./2013. akad. god.

Prezentacija (.ppt)

Za upisane 2011./2012. akad. god.

Poslijediplomski doktorski studij i Pravilnik o poslijediplomskome doktorskom studiju
Nositelji i predmeti poslijediplomskog doktorskog studija 2011./2012. akad. godine
Poziv ranije upisanim studentima prve godine u akademskoj godini 2011./2012. za prijelaz na Izmijenjeni Studijski program doktorskog studija
Prezentacija (.ppt)

Za upisane 2010./2011. akad. god.

Nositelji i predmeti poslijediplomskog doktorskog studija 2010./2011. akad. god.
Prezentacija (.ppt)

Za upisane 2009./2010. akad. god.

Nositelji i predmeti poslijediplomskog doktorskog studija 2009./2010. akad. god.

Za upisane 2008./2009. akad. god.

Program poslijediplomskog doktorskog studija 2008.
Ishodi poslijediplomskog doktorskog studija u 2008./2009. akad. god.

Za upisane od 2005./2006. do 2007./2008. akad. god.

Program poslijediplomskog doktorskog studija 2005.

Za upisane od 2005./2006. akad. god.

Pravilnik o studijima Sveučilišta u Rijeci
Postupak prijave teme doktorske disertacije
Visina novčanih naknada za poslijediplomski znanstveni studij i postupke stjecanja doktorata znanosti
Naputak studentima poslijediplomskog doktorskog studija
(Ovi akti se primjenjuju u periodu do donošenja novijeg akta.)


Trajanje studija

3 godine za studente s punim radnim vremenom 
6 godina za studente s dijelom radnog vremena

Uvjeti upisa na studij

Na poslijediplomski doktorski studij mogu se upisati osobe koje su završile odgovarajući diplomski sveučilišni studij i stekle najmanje 300 ECTS bodova, kao i osobe koje su po studijskom sustavu prije 2005. godine završile odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij. Osobe koje su stekle diplomu u inozemstvu, dužne su priložiti rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne diplome.

Za upis na prvu godinu doktorskog studija pristupnik uz prijavni obrazac PDS-1 mora priložiti: obrazac za životopis PDS-2, ovjereni prijepis diplome prethodno završenog studija s potvrdom o ocjenama položenih ispita, ocjeni diplomskog rada i prosjeku ocjena, dvije preporuke na obrascima PDS-3, suglasnost o mentorstvu potencijalnog mentora, životopis mentora s popisom objavljenih radova, svoj rodni list i potvrdu o državljanstvu, te potvrdu pravne osobe u kojoj je pristupnik zaposlen da će za njega plaćati školarinu ili izjavu pristupnika da će sam snositi te troškove.

Radi dobivanja suglasnosti o mentorstvu, pristupnici moraju prethodno razgovarati s voditeljem modula i potencijalnim mentorom, koji mora zadovoljavati uvjete za mentora prema članku 18. Pravilnika o poslijediplomskim doktorskim studijima Tehničkog fakulteta.

Nakon podnošenja prijave će pristupnici biti pozvani na razgovor s povjerenstvom imenovanim od strane Fakultetskog vijeća.

Kompetencije i mogućnosti nakon završetka studija

Završetkom studija student stječe stupanj doktora znanosti koji označava niz kompetencija: superiorno poznavanje određenog znanstvenog područja unutar tehničkih znanosti; sposobnost originalnog znanstvenog istraživanja; vrsno poznavanje literature i nerazjašnjenih problema iz određenog područja, sposobnost osmišljavanja i provođenja znanstveno-istraživačkog projekta do kraja; objavljivanja rezultate istraživanja te prezentiranja tih rezultata drugim znanstvenicima; sposobnost izražavanja svojih stavova u prisutnosti eksperta u području; želja da prenese svoje znanje i iskustvo na mlađe generacije studenata; kritičnost u prvom redu prema vlastitom istraživanju, ali i radu drugih; sposobnost adaptiranja na promjene koje dolaze;itd.. 

Nakon završetka doktorskog studija otvaraju se brojne mogućnosti nastavka znanstveno-istraživačkog rada na matičnoj instituciji ili srodnim institucijama u Hrvatskoj ili inozemstvu, kao i post-doktorskog usavršavanja. Također, otvaraju se i mogućnosti zapošljavanja u javnom i privatnom sektoru, posebno u gospodarskim subjektima s kojima Fakultet ima razvijenu suradnju, ali i drugdje u Hrvatskoj i inozemstvu.

Akademski stupanj

Doktor znanosti, područje Tehničkih znanosti, polja Strojarstvo, Brodogradnja, Elektrotehnika, Temeljne tehničke znanosti ili Interdisciplinarne tehničke znanosti

Doktorske disertacije