riteh-fasada.jpg

Diplomski sveučilišni studij brodogradnje

Voditeljica: doc.dr.sc. Dunja Legović

O studiju

Trajanje studija 
Dvogodišnji studij

Uvjeti upisa na studij
A) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili istovrsne studije:
- najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom istovrsnom studiju (pojam odgovarajućeg istovrsnog studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata)
Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog studija x 100

B) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili ne-istovrsne preddiplomske sveučilišne studije:
- najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom ne - istovrsnom studiju iz područja Tehničkih znanosti (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
- završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).
Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog studija x 100

C) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili stručni studij:
- najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na stručnom studiju (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
- završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).
Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) stručnog studija x 100

Informacije o mogućnosti i načinu upisa studija prijelazom s drugih visokih učilišta:
• Način upisa prijelazom s drugih visokih učilišta

Kompetencije i kvalifikacije
Na diplomskom sveučilišnom studiju brodogradnje osposobljavat će se budući stručnjaci koji će raditi na poslovima i zadacima projektiranja i konstruiranja različitih vrsta i tipova plovnih objekata, razvoja i vođenja tehnoloških procesa, poglavito gradnje i održavanja plovnih objekata i objekata morske tehnologije, zatim na poslovima klasifikacijskih i nadzornih institucija, te drugim poslovima u širem području brodogradnje i inženjerstva morske tehnologije, odnosno pomorstva.
Ovaj studijski program nudi specijalizaciju u sljedećim područjima:
         • Projektiranje i konstrukcija plovnih objekata
         • Tehnologija i organizacija brodogradnje
Studijski program slijedi preporuke iz Bolonjske deklaracije koje se odnose na način osiguranja kvalitete studijskog programa, mobilnosti pri studiranju te postupke priznavanja diploma.

Akademski naziv
Magistar inženjer, odnosno magistra inženjerka brodogradnje (mag. ing. nav. arch.)

 

shutterstock_190138547.jpg shutterstock_124714042.jpg shutterstock_189747296.jpg