riteh-fasada.jpg

Preddiplomski sveučilišni studij računarstva

Voditelj  izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić

O studiju

Trajanje studija

Preddiplomski studij je trogodišnji studij.

Uvjeti upisa na studij

Ciljevi i ishodi studiranja

Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo imat će za cilj pružiti razinu znanja koje će osigurati profil stručnjaka osposobljenih za samostalno obavljanje poslova sastavljanja, održavanja i posluživanja računalnih sustava kao i njihova korištenja kao alata. Ova znanja obuhvaćaju:

 • poznavanje principa rada računalne sklopovske opreme, kako pojedinih komponenti, tako i njihovu povezanost u sustav,
 • sposobnost realizacije i primjene ugradbenih računalnih sustava,
 • poznavanje algoritama i struktura podataka,
 • poznavanje osnovnih vještina programiranja, sposobnost razvoja manjih te sposobnost sudjelovanja u dijelu razvoja kompleksnih programskih rješenja,
 • sposobnost održavanja postojeće programske opreme,
 • razumijevanje cjelovitog razvojnog ciklusa programske opreme od planiranja, preko razvoja i testiranja do održavanja,
 • poznavanje rada te sposobnost instaliranja, primjene i održavanja operacijskih sustava,
 • poznavanje principa rada i komponenata računalnih mreža,
 • sposobnost primjene sigurnosne zaštite računalnih sustava,
 • poznavanje uloge i faza razvoja informacijskih sustava,
 • sposobnost razvoja i održavanja manjih informacijskih sustava,
 • sposobnost primjene postojećih informacijskih tehnologija,
 • sposobnost izgradnje multimedijalnih aplikacija,
 • poznavanje osnova računalne grafike i vizualizacije.

Time se osigurava razina izobrazbe nužna za svladavanje niza složenih stručnih poslova:

 • vođenja, održavanja i organiziranja rada u poduzećima i društvenim subjektima u uvjetima primjene informatičke i komunikacijske tehnologije,
 • uvođenja i korištenja sustava protoka poslova,
 • stavljanja u pogon, eksploatacije i održavanja informatičkih i računalnih sustava,
 • administriranja registara i baza podataka, dokumentacije i kadrova u informatičkoj djelatnosti,
 • pružanja pomoći korisnicima programskih aplikacija,
 • oblikovanja i savjetovanja u području sigurnosti informatičkih sustava, kreiranja nastupa poduzeća na Internetu.

Stručni naziv

Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka računarstva (univ. bacc. ing. comp.)

 

IMG_0248.jpg