Erasmus+

ERASMUS +

erasmus_plus.png

ERASMUS+ je novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. do 2020. Planirani budžet za sedmogodišnje trajanje Erasmus+ programa iznosi 19 milijardi eura. Erasmus+ okuplja sve dosadašnje europske i međunarodne projekte i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, te zamjenjuje sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulin i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima).

U prosincu 2013. Sveučilištu u Rijeci dodijeljena je Erasmus sveučilišna povelja (255208-LA-1-2014-1-HR-E4AKA1-ECHE) za sudjelovanje u Erasmus+ programu u razdoblju od 2014. do 2020.

Erasmus ugovori o suradnji

Tehnički fakultet u sklopu Sveučilišta u Rijeci do danas je sklopio ugovore o suradnji s visokoškolskim institucijama u sljedećim zemljama EU: Austrija, Cipar, Češka, Finska, Francuska, Italija, Poljska, Portugal, Francuska, Slovenija i Švedska.
VAŽNO – Smjernice vezano uz minimalan broj ECTS bodova koji se ostvaruju na mobilnosti

Dostava prijava

Prijave, kako je to opisano u natječajnoj dokumentaciji, treba dostaviti elektroničkim putem na uniri/Erasmus+, dok istovremeno izvornu elektroničku dokumentaciju (doc, pdf) treba dostaviti Fakultetskom Erasmus koordinatoru na dolje navedenu e-mail adresu.

Upitnici

Na poveznici:STORY Questionnaires nalaze se upitnici za studente, visokoškolske institucije, nacionalne agencije i poslodavce u svrhu stvaranja baze podataka kako bi se omogućila bolja povezanost poslodavaca i mladih.

Više o Erasmus programu

Sveučilište u Rijeci:/ Erasmus+

Obavijesti:

Novi Erasmus natječaj za mobilnost studenata (stručna praksa i studijski boravak) u ljetnom semestru akademske godine 2017./2018.

 

Agencija za mobilnost: 

U tijeku revizija formata dopunske isprave o studiju. Europska komisija je naručila istraživanje o primjeni ovog dokumenta u svim državama članicama Europskog prostora visokog obrazovanja. S ciljem poboljšanja dokumenta dopunske isprave o studiju provodi se anketa među studentima (i nedavno diplomiranim studentima).

 Anketa je dostupna ovdje: http://www.surveygizmo.eu/s3/90023683/Diploma-Supplement-graduates-survey .

Za dodatne informacije kontaktirajte Erasmus koordinatora:
Prof. dr. sc. Domagoj Lanc, e-mail: domagoj.lanc@riteh.hr 
Izv. prof. dr. sc. Neven Bulić (zamjenik), e-mail: neven.bulic@riteh.hr

erasmus_plus.png